جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:37
صبح مازندران 06:30
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
آوای سلامت 10:15
مازرونی ونگ 10:30
پرس و جو 11:00
پاپلی 11:15
فرصت انتخاب 11:30
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:30
اذان ظهر 12:56
اخبار شبکه سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
صدای سلامت 19:25
اذان مغرب 19:30
افق روشن 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35