جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار ایران و جهان توسط واحد خبر 00:00
اذان صبح 05:07
خبر سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اخبار شبکه سراسری 14:00
اذان مغرب 18:06
اخبار استان 19:00
اخبار شبکه سراسری 21:00