جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
راه زندگی 02:00
مهارتهای زندگی 02:50
سازیان 03:00
اذان صبح 04:44
آشنایی با سوره ها 05:10
پندسر دندانه 05:30
طراوت صبحگاهی 06:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
سره سو 10:15
دریچه 11:30
اذان ظهر 12:56
آوای سلامت 13:15
اخبار شبکه سراسری 14:00
رادیو مهربانی (خراسان جنوبی) 15:00
راه امام کلام امام 15:55
اخبار استان 16:00
دنیای جوانی 16:15
اخبار استان 19:00
گفت و گوی پزشکی 19:15
اذان مغرب 19:57
افق روشن 20:30
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش شب 23:30