جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان ظهر 00:12
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:00
مازندران در تاریخ 04:00
پندسر دندانه 04:30
یادمان نرود 05:00
آشنایی با سوره ها 05:10
اذان صبح 05:21
دستاورد 05:45
دعای ندبه 06:00
خبر شبکه سراسری 07:00
کوه انسان زندگی 07:10
ایران 07:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
شمس جاوید 09:45
یار مهربان 10:00
مستند انقلابی فاضل 11:00
اخبار شبکه سراسری 14:00
کوچه های خاطره 14:30
صدای بهارستان 16:00
شکوه عشق 16:30
اذان مغرب 17:42
اخبار استان 19:00
در برابر طوفان 20:00
گفت و گوی پزشکی 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
ما می توانیم 21:35
شمس جاوید 21:45
نمایش 23:30