جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
یادمان نرود (اذان صبح) 03:59
مازندران در تاریخ 04:00
صبح مازندران 06:30
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
پرس و جو 11:00
پاپلی 11:15
خطبه نماز جمعه 11:30
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:55
مازندرانی سرود 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
ترتیل قرآن جزء اول 15:00
اخبار استان 16:00
پرند 17:00
روشنا 18:00
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 20:28
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35