جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:30
مازندران در تاریخ 04:00
آشنایی با سوره ها 04:40
اذان صبح 04:47
دعای ندبه 06:00
خبر شبکه سراسری 07:00
پاسدار آیین (میلاد امام حسین) 07:10
مسابقه بوردکا 07:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
محیط زیست ما 08:30
لبخند ایرانی 09:00
عیدانه 12:00
اذان ظهر 12:57
منبر و محراب 13:10
اخبار شبکه سراسری 14:00
صدای بهارستان 16:30
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 19:55
صدای سلامت 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00