جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مهارتهای زندگی 02:55
آشنایی با سوره ها 03:30
اذان صبح 04:07
آوای کتاب 04:30
مازندران در تاریخ 05:00
پندسر دندانه 05:30
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
آوای سلامت 10:15
اذان ظهر 13:04
اخبار شبکه سراسری 14:00
گلستان حکمت 15:30
اخبار استان 16:00
هوای هنر 16:15
اخبار استان 19:00
صدای شیلات 19:15
گفت و گوی پزشکی 20:00
ویژه اذان مغرب 20:37
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش 23:30