جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:00
مازندران در تاریخ 04:00
آشنایی با سوره ها 04:30
اذان صبح 05:10
یادمان نرود 05:20
پندسر دندانه 05:30
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
ما می توانیم - بیشتر بدانیم 08:35
اخبار استان 10:00
آوای سلامت 10:15
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 11:25
آتش پنهان 13:00
اخبار شبکه سراسری 14:00
راه امام کلام امام 15:55
اخبار استان 16:00
اذان مغرب 17:07
اخبار استان 19:00
ما می توانیم 19:15
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش 23:30