جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمایش هفته 00:00
اذان صبح 04:13
دعای ندبه 06:00
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
منبر و محراب 11:00
گزارش هفته 11:30
نمایش هفته 12:00
اذان ظهر 13:04
اخبار شبکه سراسری 14:00
راه روشن 14:30
شکوه عشق 16:00
گزارش هفته 16:15
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 20:33
اخبار شبکه سراسری 21:00