جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:00
مازندران در تاریخ 04:00
پندسر دندانه 04:30
یادمان نرود 05:00
آشنایی با سوره ها 05:10
اذان صبح 05:40
دعای ندبه 06:00
خبر شبکه سراسری 07:00
گلستان حکمت 07:10
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
ایران 10:30
منبر و محراب 11:00
زیارت عشق 12:00
اذان ظهر 12:05
اخبار شبکه سراسری 14:00
شکوه عشق 16:00
صدای بهارستان 16:30
اذان مغرب 17:22
اخبار استان 19:00
گفت و گوی پزشکی 20:00
راه روشن 20:30
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش 23:30