جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مازندران در تاریخ 04:00
اذان صبح 05:19
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:30
مشاعره 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 19:58
گفت و گوی پزشکی 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35