جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پیام مازندران 00:00
سخنرانی 04:00
یادمان نرود (اذان صبح) 05:16
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
مهارتهای زندگی 08:45
اخبار استان 10:00
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 11:15
پیام مازندران 12:00
اخبار شبکه سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
اذان مغرب 17:04
اخبار استان 19:00
یادمان نرود 19:15
صدای سلامت 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35