جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 00:30
حالا ترانه 02:15
روجین 02:45
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:00
مشاعره نوروزی 04:00
آشنایی با سوره ها 05:10
اذان صبح 05:28
یادمان نرود 05:45
قند و عسل 06:15
مله گردشی 06:30
خبر شبکه سراسری 07:00
بهاریه 07:05
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
مسابقه بوردکا 08:30
ما می توانیم - بیشتر بدانیم 08:35
بهارون 09:00
وقت شادی 10:30
نجوای فرهنگ 11:00
مستند رادیویی 11:30
راهیان نور 12:00
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:30
پاپلی 13:15
اخبار شبکه سراسری 14:00
نمایش 14:30
طراوت بهاری 15:00
راه امام کلام امام 15:55
مازندران را باید دید 16:00
شاخه نبات 16:30
مشاعره نوروزی 17:00
اخبار استان 19:00
روستا در مازندران 19:30
اذان مغرب 19:33
راهیان نور 19:45
مله گردشی 20:00
نیلوفرانه 20:30
اخبار شبکه سراسری 21:00
قصه های مازرونی 21:35
نمایش 23:30