جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال هاتف 00:22
حسین ،سیدالشهدا 01:26
فیلم اشنو گل 01:58
نشانه ها 03:47
اذان صبح 04:20
تفسیر قرآن 04:40
مستند ننه قربون 05:13
مستند پیاده تا بهشت 06:06
سریال هاتف 08:02
برمه گلی 09:06
اخبار استان 11:00
یک لقمه نون 11:16
اذان ظهر 11:50
حسین ،سیدالشهدا 14:15
سینمایي سمت آفتاب زندگی 14:45
دعای ندبه 18:05
اذان مغرب 18:13
آسمان حسین 18:26
مستند کتل 18:41
تله تئاتر خورشید بر نیزه 20:11
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00