جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نگارستان 00:17
مستند نور 00:40
سینمایي صبح فرشته 01:03
حریم عشق 02:22
تفسیر قرآن 02:53
اقلیم 02:55
آفرینش 03:56
نشانه ها 04:15
اذان صبح 04:27
شاپرک 06:36
مستند مسابقه خانه ما 08:02
پزشک شما-زنده 09:00
سریال شکوه یک زندگی 09:47
میچکا 09:50
مستند لبیک یا حسین 11:16
اذان ظهر 11:48
حدیث سرو 12:08
مستند حریم عشق 12:42
سینمایي صبح فرشته 14:30
آیین نکو داشت 15:46
شاپرک 16:12
سخنرانی آیت الله توکلی 16:45
اذان مغرب 18:02
کارنامه 19:12
اخبار استان 20:45
سریال شکوه یک زندگی 23:26