جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:36
سريال نيل در خون 08:48
اخبار استان 11:00
اذان ظهر 11:43
سینمایی 14:38
شاپرک 16:12
اذان مغرب 17:37
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سريال نيل در خون 23:28