جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجموعه چک برگشتی 00:00
کارآفرینان 00:58
سینمایی آواز خورشید 01:27
سودای مهارت 02:54
تفسیر قرآن 03:49
به رنگ خدا 04:42
در امتداد فلق 05:23
اذان صبح 05:40
تی تی کاک 06:58
رزم آهنگ پرواز کن 09:01
اقتصاد مقاومتی 09:30
مجموعه چک برگشتی 10:07
اذان ظهر 12:05
مستند پارلمان 12:23
سینمایی تا صبح 14:17
شاپرک 16:04
گرامیداشت پیشکسوتان کشتی 16:16
اذان مغرب 17:21
دیدگاه 19:50
تا انتخاب 19:54
اخبار استان 20:45
خبر انتخاباتی 21:05
ناخونک 23:28