جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 05:23
آشپزهاي خبره در ایکاروس 10:20
مرثیه خوانی 10:40
اخبار استان 11:00
اذان ظهر 12:12
سینمایی شیار 143 14:45
حرف آخر 15:57
شاپرک 16:13
اذان مغرب 17:55
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00