جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 03:54
سریال آقای دکتر 09:04
مستند فرمانده 10:00
اذان ظهر 13:01
سینمایی 15:15
شاپرک 16:37
سامون 17:43
اذان مغرب 20:41
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سريال آقاي دکتر 23:30