جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نگارستان 00:17
سینمایي سفربه چزابه 00:43
نیم نگاه 02:35
سوزگلام 02:49
مستند زمین در 2050 03:25
تفسیر قرآن 04:06
اذان صبح 05:18
نشانه ها 05:41
شاپرک 06:36
سریال شمعدونی 08:06
نگارستان 09:35
سرباران گمنام امام زمان(عج) 10:17
تبری حال 11:17
نیم نگاه 11:41
سوزگلام 11:56
اذان ظهر 13:01
سینمایي سفربه چزابه 15:31
اذان مغرب 19:37
اخبار استان 20:45
سریال شمعدونی 23:26