جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایي اتوبوس 01:23
مسابقه ضد گلوله(تکرار) 02:46
نشانه ها 03:35
اذان صبح 04:00
تفسیر قرآن 04:38
مستند خسته نباشید 05:20
مردم آبادی 06:44
سریال ولایت عشق(تکرار) 08:02
مسابقه تلویزیونی خانه ما 09:57
مسابقه ضد گلوله 10:12
اخبار استان 11:00
از محراب تا معراج 12:16
مستند یک لقمه نون 12:17
اذان ظهر 13:03
دل افروزان 14:15
سینمایي اتوبوس 14:52
شاپرک 16:21
مستند ایرانگرد 16:46
کوچه های خورشید 17:36
میزگرد عفاف و حجاب 18:10
اذان مغرب 20:40
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سریال قرعه 23:29