جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند یک چکه ماه 00:51
سینمایی صبح به خیر شب 01:23
سودای مهارت 02:54
مستند سیاره زمین 02:55
تفسیر قرآن 03:16
اذان صبح 05:16
مردان تاریخ ساز 05:34
دعای ندبه 06:09
مستند اهل ایمان 08:02
مجموعه تلویزیونی برادر 09:00
روایت فتح 12:39
اذان ظهر 12:55
مستند خدا قوت 13:36
سینمایی دل نمک 14:30
شاپرک 15:57
به رنگ خدا 16:30
کارنامه 16:32
سات خش 19:57
اذان مغرب 20:29
اخبار استان 20:45
مستند اینجا آدم ها 21:41
مقتدر مهربان 21:45