جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سينمایي سریع و خشن1 01:59
خنده بازار 03:05
تفسیر قرآن 03:48
اذان صبح 04:41
سفره بهاري زمين 05:34
حيات خانه ي ما 06:05
سریال باغ وحش ما(تکرار) 08:03
مستند مسابقه ي ضدگلوله 10:11
اخبار استان 11:00
سریال باغ وحش ما 11:29
ایران دیاری برای تمام فصول 12:17
اذان ظهر 12:56
سينمایي سریع و خشن 14:45
یار مهربان (راهيان نور) 16:55
مردم آبادي 19:27
اذان مغرب 19:59