جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمکدون 00:07
نگارستان 00:19
سینمایی 100 متر 00:57
مستند ابر ماهی ها 02:06
مروارید سیاه 03:09
نیم نگاه 03:27
تفسیر قرآن 04:21
اذان صبح 05:20
مستند نشانه ها 05:41
شاپرک 06:41
مستند پارسین 07:00
سریال پروانه 08:04
نمکدون 08:45
نگارستان 10:24
اخبار استان 11:00
برای اقدام 11:18
اذان ظهر 12:12
سریال پروانه 12:26
نیم نگاه 13:48
دوباره زندگی 14:12
فیلم سینمایی 100 متر 14:45
شاپرک(پارس جنوبی-نساجی) 16:00
اذان مغرب 17:58
اخبار استان 20:45
مردم آبادی 22:39
اخبار استان 23:00
سریال پروانه 23:21