جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مرثیه عشق 00:10
سينمایي دریاچه ماهی 01:05
اذان صبح 04:01
تفسير قرآن 04:35
شما که غریبه نیستید 04:46
سخنرانی آیت الله ناصری 05:15
سریال هشت و نیم دقیقه 08:02
نور ایمان 10:00
پذیرایی ساده 10:39
اذان ظهر 12:55
دل افروزان 14:15
سينمایي دریاچه ماهی 14:45
شاپرک 16:15
ایرانگرد 17:00
مردم آبادي 19:50
اذان مغرب 20:26
اخبار استان 20:45
سریال هشت و نیم دقیقه 23:27