جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجموعه 6 قهرمان و نصفی 00:00
نگارستان 00:48
سینمایی راه نجات 01:29
حریم عشق 02:22
تفسیر قرآن 02:53
سودای مهارت 02:54
اقلیم 02:55
نشانه ها 04:15
اذان صبح 05:20
مستند ایرانگرد 07:08
مجموعه 6 قهرمان و نصفی 09:15
میچکا 09:50
تی تی کاک 10:07
پویا نمایی 12:03
اذان ظهر 13:02
رازهای نگفته 13:32
سینمایی گزارش پلیکان 15:06
شاپرک 15:33
مردم آبادی 16:50
افسانه جومونگ 18:35
حرف حساب 19:03
اذان مغرب 19:31
اخبار استان 20:45