جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 05:39
شادمانه 08:38
اخبار استان 11:00
اذان ظهر 12:08
مزه غذاي ايراني 12:21
حرف آخر 13:45
فيلم سينمايي بهترین ساعات 14:44
شاپرک 16:24
اذان مغرب 17:27
خنده بازار 17:49
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00