جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمکدون 00:10
نگارستان 00:27
سینمایی دیوارهای یخی 00:59
حماسه 19 دی 02:06
نیم نگاه 02:34
مستند در قلب کومش 03:45
حدیث سرو 04:26
نمکدون 04:30
نشانه ها 04:56
اذان صبح 05:38
سریال آسمان من 08:03
نگارستان 10:22
مردم آبادی 10:38
اخبار استان 11:00
زکات برکت زندگی 11:24
اذان ظهر 12:09
سریال آسمان من 12:18
سینمایی دیوارهای یخی 14:52
شاپرک 16:45
اذان مغرب 17:33
مستند یک شهر یک قیام 17:41
سیمرغ 19:04
اخبار استان 20:45
سیمای شیلات 21:11
مشتی اسماعیل 21:28
اخبار استان 23:00
سریال آسمان من 23:22