جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجموعه چک برگشتی 00:00
نگارستان 00:48
سینمایی راه نجات 01:29
حریم عشق 02:22
تفسیر قرآن 02:53
سودای مهارت 02:54
اقلیم 02:55
نشانه ها 04:15
اذان صبح 05:40
مستند میز سرآشپز 07:58
میچکا 09:50
مجموعه چک برگشتی 10:07
اذان ظهر 12:06
مستند پارلمان 12:23
رازهای نگفته 13:32
سینمایی هشتاد دقیقه 14:18
شاپرک 15:33
مردم آبادی 16:50
اذان مغرب 17:23
حرف حساب 19:03
اخبار استان 20:45