جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
زیر آسمان ایران (نوروز) 00:18
فيلم تلویزیوني جزیره گنج 01:05
یک لقمه نون 02:35
مسابقه ضد گلوله(تکرار) 03:04
اذان صبح 04:37
تفسیر قرآن 04:53
آب و رنگ 05:27
مستند ماهي 06:18
در جستجوي پلنگ ایراني 06:56
مرثیه خواني 07:55
پليس قضایي(بازپخش) 08:04
مستند مسابقه اي ضدگلوله 08:55
بازار محلي 10:16
انيميشن جنگل سحرآميز 11:00
اذان ظهر 12:05
بهار ایراني(تکرار) 12:35
سينمایي آخرین روز سال 13:30
آب و رنگ 13:53
سفر بخير (زنده) 15:00
مادرمه (ویژه برنامه تحویل سال 97) 16:00
اذان مغرب 18:28
ایران را بگردیم 20:15
سال تحویل كجایي 22:05
سریال هفت سين 23:20