جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند ایران شیراز 00:31
سینمایی ته چین 00:44
مستند انسان و طبیعت 02:34
شگفتی های حیوانات 02:52
آفرینش 03:15
اذان صبح 04:07
نشانه ها 04:20
تفسیر قرآن 04:45
سریال زمین خواران 05:15
شاپرک 06:41
سریال نون خ 09:31
نگارستان 10:14
پارسی پوش 11:17
سریال زمین خواران 11:52
اذان ظهر 13:04
شوخی کردم 14:08
سینمایی ته چین 14:59
مجموعه ناخونک 19:37
اذان مغرب 20:37
اخبار استان 20:45
سریال نون خ 23:26