جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نگارستان 00:15
سینمایی خدا نزدیک است 00:47
یک لقمه نون 02:08
تفسیر قرآن 04:01
اذان صبح 05:00
زنان قصه ما 05:14
سخنرانی 06:31
سریال پادری 08:06
اخبار استان 11:00
اذان ظهر 11:41
زنان قصه ما 12:38
مستند شهید دهنوی 14:25
سینمایی خدا نزدیک است 14:45
شاپرک 16:06
حرف آخر 16:38
اذان مغرب 17:15
دوباره زندگی 19:00
اخبار استان 20:45
دیدار آشنا 21:29
مستند سیاه چاله 21:58
اخبار استان 23:00