جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مشاعره نوروزی 03:15
مازندران در تاریخ 04:15
نیلوفرانه 04:45
آشنایی به سوره ها 05:15
یادمان نرود (اذان صبح) 05:31
مله گردش 06:00
طراوت صبحگاهی 06:45
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
مهارتهای زندگی 08:45
نجوای فرهنگ 09:15
اخبار استان 10:00
ایران را بگردیم 12:15
راهیان نور 12:15
پاپلی 12:20
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:40
نمایش روز 13:45
اخبار شبکه سراسری 14:00
همپای بهار 15:15
اقتصاد پایدار 15:20
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 19:31
راهیان نور 20:00
مله گردش 20:45
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35
بهاری شو 22:15