جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی 04:00
اذان صبح 05:39
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اذان ظهر 12:08
آب مایه حیات 13:00
اخبار شبکه سراسری 14:00
نسل نو 15:30
اخبار استان 16:00
اذان مغرب 17:02
اخبار استان 19:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
دعای کمیل 21:35
در انتظار خورشید 22:30
نیلوفرانه 23:00