جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
راه زندگی 02:00
مهارتهای زندگی 02:55
بیداردلان(زنده) 03:00
آوای کتاب 03:40
پندسر دندانه 04:30
یادمان نرود 05:00
اذان صبح 05:40
طراوت صبحگاهی 06:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
پیام مازندران 09:00
اخبار استان 10:00
آوای سلامت 12:15
دریچه 12:30
اذان ظهر 12:57
مازندرانی سرود 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم 15:00
مدرسه عشق 15:00
راه امام کلام امام 15:55
اخبار استان 16:00
نماشون 17:30
اخبار استان 19:00
همه با هم 20:00
اذان مغرب 20:38
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش شب 23:30