جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مازندران در تاریخ 04:00
اذان صبح 04:23
سخنرانی 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
بیرق عشق 10:30
اذان ظهر 11:49
طلوع سرخ 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
قصه کربلا 15:45
اخبار استان 16:00
ویژه اذان مغرب 18:09
اخبار استان 19:00
آیین محرم 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35