جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
راه زندگی 02:00
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:40
اذان صبح 04:29
پندسر دندانه 04:30
اذان صبح 04:54
یادمان نرود 05:00
طراوت صبحگاهی 06:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
ما می توانیم - بیشتر بدانیم 08:35
پیام مازندران 09:00
اخبار استان 10:00
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 11:20
پخش تصنیف 11:50
آوای سلامت 12:15
اخبار شبکه سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم 15:00
مدرسه عشق 15:00
راه امام کلام امام 15:55
اخبار استان 16:00
نماشون 17:30
اخبار استان 19:00
مدرسه عشق 20:00
اذان مغرب 20:40
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش شب 23:30