جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
راه زندگی 02:00
مهارتهای زندگی 02:55
سازیان 03:00
آوای کتاب 03:40
پندسر دندانه 04:30
یادمان نرود 05:00
اذان صبح 05:20
اذان صبح 05:38
طراوت صبحگاهی 06:30
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
ویژه برنامه بصیرت(زنده) 10:15
اذان ظهر 12:00
آوای سلامت 12:15
دریچه 12:30
مازندرانی سرود 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
راه امام کلام امام 15:55
اخبار استان 16:00
اذان مغرب 17:51
اخبار استان 19:00
همه با هم 20:00
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش شب 23:30