جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:10
آشنایی با سوره ها 04:30
ترتیل قرآن کریم 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
سلام کشاورز 08:35
اخبار استان 10:00
آوای سلامت 10:15
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 12:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
ترتیل قرآن کریم 15:00
اخبار استان 16:00
گلستان حکمت 17:00
نمایش تنها یک آرزو 17:30
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 20:19
اخبار شبکه سراسری 21:00