جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:02
آشنایی با سوره ها 04:45
ترتیل قرآن 05:00
دعای ندبه 06:00
گلستان حکمت 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
روجین 08:30
پیام مازندران 09:00
روز سوم (فتح خرشمهر) 10:30
شیرین دار 11:30
نمایش آدینه 12:00
اذان ظهر 12:54
آوای سلامت 13:15
اخبار شبکه سراسری 14:00
شهر خدا(فتح خرمشهر) 14:30
ترتیل قرآن 15:00
شکوه عشق 16:00
صدای بهارستان 16:30
پشتوانه فردا 17:00
بشارت 17:30
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 20:25
گلستان قرآن 20:30
اخبار شبکه سراسری 21:00
نمایش شب 23:30