جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 03:59
دعای ندبه 06:00
خبر شبکه سراسری 07:00
گلستان حکمت 07:05
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
نمایش جمعه 11:30
اذان ظهر 12:55
مشاهیر مازندران 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
در باغ سعدی 16:00
صدای بهارستان 16:30
اذان مغرب 20:27
اخبار شبکه سراسری 21:00