جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
راه زندگی 02:00
مهارتهای زندگی 02:55
آوای کتاب 03:40
اذان صبح 03:57
پندسر دندانه 04:30
قصه های مازرونی 05:00
پند سر دندانه 05:30
دعای ندبه 06:00
گلستان حکمت 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
پخش (مناسبت هفته ارتباط با مراکز) 11:00
آوای سلامت 12:15
اذان ظهر 12:54
نمایش آدینه 13:00
مسابقه پیشه کا 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
صدای بهارستان 16:00
شکوه عشق 16:15
دعای سمات 16:45
اخبار استان 19:00
دعای سمات 19:30
راز سلامت 20:00
اذان مغرب 20:24
اذان مغرب 20:29
اخبار شبکه سراسری 21:00
روجین 23:00
نمایش شب 23:30