جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:47
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
آتش پنهان 12:00
تمنای وصال ویژه اذان ظهر 13:01
اخبار شبکه سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
اخبار استان 19:00
اذان مغرب 20:02
صدای سلامت 20:40
اخبار شبکه سراسری 21:00
افق روشن 21:35