جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آب مایه حیات 00:00
کلید 02:30
اذان صبح 04:13
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
مازرونی ونگ 10:30
مسافر بقیع 11:30
اذان ظهر 13:04
اخبار شبکه سراسری 14:00
سخنرانی 15:00
صادق امامت 15:30
شکوه عشق 16:00
ستاره بقیع 17:00
روجین 18:30
اخبار استان 19:00
صدای سلامت 20:00
اذان مغرب 20:34
اخبار شبکه سراسری 21:00
دعای کمیل 22:00