اگر مایل هستید سوژه اي را برای ما ارسال كنيد كه ارزش خبری و اطلاع رسانی داشته باشد و ما تا كنون از انعکاس آن غفلت كرده ايم،  مي توانيد آن  را براي ما بفرستيد.